Morelův vynález – najlepšie sci-fi, o ktorom ste nepočuli

Čítali ste Morelův vynález (Invention of Morel, 1940)? S veľkou pravdepodobnosťou nie. A s veľkou pravdepodobnosťou nečakal ani jej autor, Adolfo Bioy Casares, že literárna legenda a jeho dobrý priateľ v jednej osobe, Jorge Luis Borges napíše, že Morelov vynález je perfektný román. Čo viedlo Borgesa, priekopníka magického realizmu, k tak sebavedomému tvrdeniu?

Štylistická precíznosť

Jedným z dôvodom mohlo byť to, ako Casares kombinuje myšlienkovo podnetný vedecko-fantastický príbeh so štylistickou brilantnosťou. Morelov vynález je zo štylistického hľadiska citlivo poskladané dielo, so zreteľom na najmenšie detaily. Casares prepracoval štylistickú stránku knihy na takú úroveň, kedy odstránenie ľubovoľnej časti knihy môže narušiť štruktúru deja a ochudobniť vyvrcholenie knihy.

Casares zbavil svoje dielo všetkých zbytočných opisov, prirovnaní a kvantifikátorov a ostatného slovného balastu, ktorý vzniká pri písaní akéhokoľvek diela. Vybrúsenú štylistiku ocenia najmä tí čitatelia, ktorí už niekedy skúsili napísať vlastné literárne dielo a vedia ako vyčerpávajúce je editovanie vlastného diela.

Faustine, platonická láska hlavného hrdinu

Zdanlivo opustený ostrov

Po dejovej stránke je Morelov vynález jednoduché a priamočiare dielo. Je výpoveďou politického väzňa, ktorý pred naplnení svojho rozsudku uniká zo svojej krajiny a nachádza útočisko na opustenom ostrove v Pacifiku. Zdanlivo minimalistický dej ponúka niekoľko kultivovaných myšlienok, napätých scén a prekvapivé vyvrcholenie.

Hlavná postava po tom, ako sa udomácňuje na ostrove zisťuje, že ostrov nie je tak opustený ako sa na prvý pohľad zdalo. Utečenec začne spoznávať obyvateľov ostrova, ktorí sú vak k nemu podozrivo ľahostajní. Po sérii niekoľkých udalostí začne väzeň skúmať ostrov, až kým nenarazí na Morelov vynález.

Nie je ľahké písať o príbehu bez vyzradenia záveru knihy. Adolfo Bioy Casares dokázal na priestore 150 strán a jedného pacifického ostrova vybudovať vedecko-fantastický román s prekvapivým filozofickým presahom, zachádzajúcim od podstaty nesmrteľnosti po maltuziánske filozofovanie. Hlavnou témou Morelovho vynálezu nie je prežitie na ostrove, ale dosiahnutie nesmrteľnosti, ktorá je podľa Casaresa, ako trpko naznačuje vo svojich myšlienkach, možná jedine cez smrť.
V knihe sa dokonca našiel priestor pre ľúbostný trojuholník, a to nie ako akéhosi dejového spestrenia, ale ako integrálna časť, ktorá posúva knihu do uceleného myšlienkového finále.

Čitateľ hodený napospas Casaresovi

Azda najväčší dôvod, pre ktorý si Morelov vynález zaslúži pozornosť je hra, ktorú autor rozohráva s čitateľom. Casares sa zahráva s čitateľom ako dieťa s mačiatkom. Neustále ho skúša, nadhadzuje mu detaily a v náznakoch mu podsúva myšlienky, nad ktorými začne čitateľova myseľ premýšľať. Casares necháva čitateľa po celý čas v neistote, až nakoniec hru triumfálne uzavrie so sebavedomým úsmevom prezrádzajúcim, že ani raz neblufoval.

V našich končinách nájdete len knižničné exempláre alebo nové vydanie od vydavateľstva Dokořán

Morelov vynález určite nie je najlepší román ani najlepšie vedecko-fantastické dielo. Casaresovo dielo má relatívne pomalý rozbeh, občasná obsahová a štylistická stručnosť robí dielo miestami sterilne čistými. Navyše, všetky menované silné stránky robia z Morelovho vynálezu dielo, ktoré si nenájde sympatie u väčšiny čitateľov.

Morelov vynález je pozoruhodnou kombináciou vedecko-fantastického príbehu so štylistickou vycibrenosťou vo forme pôsobivého literárneho experimentu. A táto definícia diela vysvetľuje, prečo je Morelov vynález relatívne neznáme dielo.

Napísať komentár:

Your email address will not be published.

Sliding Sidebar

Ľubomír Šottník

Kategórie

Sociálne siete

Newsletter

Scroll Up