Hillbilly Elegy – výpoveď o úpadku industriálnej spoločnosti

Hillbilly Elegy patrí ku knihám, ktoré za veľmi krátky čas zažili raketový celosvetový úspech. Popularita knihy je o to zaujímavejšia, že jej autorom je dovtedy neznámy a literárne neaktívny J.D. Vance, v súčasnosti šéf investičnej spoločnosti v Sillicon Valley. Kniha bola po prvý krát publikovaná v júni 2016, no jej skutočná sláva prišla až po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. Po ich prekvapivom výsledku objavil v knihe rad kritikov a komentátorov výstižné a zrozumiteľné vysvetlenie volebného výsledku a nevídanej podpory súčasného amerického prezidenta bielym stredom USA.

Biografia periférie

Hillbilly Elegy na prvý pohľad klame svojím obsahom. Číta sa ako kronika jednej rozrastenej rodiny z Kentucky bohatej na pozoruhodných členov. Vďaka J.D.-ho starej mame, s vyjadrovaním ako postavy Quentina Tarantina, drogovo závislej a emocionálne nestabilnej matke, či zástupu autorových prchkých prastrýkov je kniha pestrá na niekedy neuveriteľné rodinné príbehy a historky.

Medzi opismi tejto netradičnej rodiny vyvierajú na povrch myšlienky, povyšujúce knihu z kroniky jednej rodiny na sociologickú analýzu, ktorej význam si autor možno ešte plne neuvedomuje. Na pozadí obrazu USA, aký často nevidíme, kniha hovorí o americkej meritokracii a s ňou spojenými problémami sociálnej mobility a úpadku bieleho stredu USA.

Sociologická sonda do hlbín USA

Hillbilly Elegy je príbeh sociálnej mobility vo vnútri americkej meritokracie. V polemike, či sú v rámci sociálnej mobility dôležitejšie askriptívne vlastnosti, alebo nadobudnuté úspechy sa J.D. Vance zastáva osobných úspechov. Existenciu americkej meritokracie obhajuje svojimi osobnými úspechmi dosiahnutými individuálnym rastom s minimalizovaním vplyvu svojho prostredia, ktoré sa ukázalo ako sociálna pasca pre rad jeho rovesníkov. V absencii riadenia vlastného osudu a viery vo vlastné úspechy vidí Vance hlavné problémy svojej komunity a  jediný účinný liek vidí v uvedomení si osobnej zodpovednosti za svoj osud.

Kniha je exkurziou mestami vybudovanými okolo dnes už zhrdzavených priemyselných centier. Jedným z dôvodov vysvetľujúcich úpadok stredozápadu USA je odchod významných priemyselných podnikov do zahraničia za lacnou pracovnou silou. Je to významný argument, no nevysvetľuje podstatu úpadku niekoľkých generácií. Jedna vec je, keď odíde veľký zamestnávateľ, druhou, keď odíde myšlienka. Tragédia týchto miest spočíva však v tom, že žiadna myšlienka tu ani nebola. Mestá vznikali falošne, len s importovanými sociálnymi zvykmi a pravidlami.

Tragédia postindustrializmu

Úpadok strednej bielej triedy sa spája s úpadkom viery v pokrok, ktorá sa šíri západným svetom ako epidémia. J.D. Vance osobitne zdôrazňuje problém ideovej vyprázdnenosti. Jeho ľuďom chýbajú vzory a hrdinovia a v časoch sociálneho a spoločenského pokroku zažívajú pocit odlúčenia od celku. Tento zapadnutý kút americkej spoločnosti len čakal na to, kedy mu niekto ponúkne ideu, alebo aspoň povie, že rozumie jeho osudu. Popularita Donalda Trumpa v tomto kontexte teda nemôže byť prekvapením.

Neschopnosť pomôcť ľudom v prechode medzi industriálnou a postindustriálnou spoločnosťou, alebo v prípade akejkoľvek transformácie, je jedna z najväčších tragédií našej generácie, ktorá sa nám môže vypomstiť aj v horšej podobe ako Donald Trump.

Anatómia úpadku

Skúsenosti autorovej osobnej vzostupnej mobility sú podobné skúsenostiam jeho komunity. Vanceov vstup medzi právnickú elitu bol rozpačitý. Nepoznal zvyky a spôsoby tejto komunity, rovnako ako jeho predkovia z Kentucky sa nevedeli prispôsobiť životu v Ohiu a podmienkam mestského života. Ako skupina zažili vzostupnú mobilitu, no jej víťazná príchuť bola skazená pachuťou neistoty a nejednoznačnosti, až sa premenila na horkú pachuť prehry, spôsobená neschopnosťou udržať si v čase ekonomického regresu životnú úroveň nadobudnutú v čase ekonomického progresu.

Najväčšie čaro knihy nespočíva ani tak v dôveryhodnom obraze dnešných Spojených štátov amerických, ako vo vystihnutí dôvodov úpadku, univerzálne aplikovateľných na akúkoľvek západnú krajinu. Hillbilly Elegy nie je len o úpadku americkej bielej triedy, ale o úpadku industriálnych spoločností ako takých. Pri vývoji svetového hospodárstva a zmene organizácie a spôsobu výroby môžeme predpokladať, že scenár Hillbilly Elegy sa bude opakovať aj vo zvyšku západného sveta, vrátane malých stredoeurópskych krajín zastrešených Tatrami.

Napísať komentár:

Your email address will not be published.

Site Footer