Volám sa Ľubomír a verím, že každý by mal rozvíjať svoje záľuby a talenty tak, ako mu to dovolia životné okolnosti. U mňa je to písanie, ku ktorému mám od detstva blízky vzťah. Schopnosti prenášať útržky svojej predstavivosť do súvislých viet sa snažím zlepšovať od základnej školy. Nie vždy to bolo jednoduché, nie vždy som bol svedomitý, no postupne nadobudnuté skúsenosti z médií, copywritingu a vlastnej prozaickej tvorby ma uviedli na správnu cestu. Moja záľuba a túžba zanechať po sebe odkaz ma motivovali založiť si osobnú stránku. Nájdete na nej prevažne úryvky mojej tvorby, recenzie na knihy a príležitostné, no rozsahovo dlhšie texty o témach, ktoré sú mi blízke.

Site Footer

Sliding Sidebar

Ľubomír Šottník

Volám sa Ľubomír a verím, že každý by mal rozvíjať svoje záľuby a talenty tak, ako mu to dovolia životné okolnosti. U mňa je to písanie, ku ktorému mám od detstva blízky vzťah. Schopnosti prenášať útržky svojej predstavivosť do súvislých viet sa snažím zlepšovať od základnej školy. Nie vždy to bolo jednoduché, nie vždy som bol svedomitý, no postupne nadobudnuté skúsenosti z médií, copywritingu a vlastnej prozaickej tvorby ma uviedli na správnu cestu. Moja záľuba a túžba zanechať po sebe odkaz ma motivovali založiť si osobnú stránku. Nájdete na nej prevažne úryvky mojej tvorby, recenzie na knihy a príležitostné, no rozsahovo dlhšie texty o témach, ktoré sú mi blízke.

Kategórie

Sociálne siete

Newsletter

Scroll Up